Ladytoiminta

Ladytoiminta – Tehokas osa klubin kokonaisuutta

Klubin ladyjen toiminta käynnistyi epävirallisissa merkeissä hyvin pian klubin 21. marraskuuta 1992 tapahtuneen klubin perustamisasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin ladyt tapasivat Seija Tuiskun kotona Torremolinosissa. Hänen lisäkseen tapaamiseen osallistuivat Regina Joenranta, Sinikka Kuusisto, Hilkka Mattinen, Pia Granroth ja Mirkka Heiniö.

Tästä sai ladyjen parissa tarpeellisena pidetty ladytoiminta alkunsa. Pöytäkirjoja ei alkuun pidetty. Ladyjen virallisen toiminnan voidaan katsoa alkaneen vuoden 1995 toukokuussa. Ladyt kokoontuivat säännöllisesti vuoden 1993 kevään ja syksyn sekä seuraavan vuoden aikana Regina Joenrannan kotona. Alkuvuosien painopisteenä olivat ahkerien kätten työn tulokset, muuttuakseen tulevina vuosina mittaviksi peseta-, sittemmin europohjaisiksi arpojen myynnillä ja muulla toiminnalla saaduiksi varoiksi. Ne käytettiin eri avustuskohteisiin.

Klubin pääaktiviteetista, vuosittain edelleen järjestettävästä Gala Primavera-kevättanssiaisissa ladyjen myymästä ”kukka-arvasta” tuli eräs tuottavimmista myyntikohteista. Sitaatit sen osalta ovat paikallaan, koska arpa on jatkuva ladyjen ideoinnin ja tuotekehittelyn kohde. Se on toteutunut milloin kangastulppaaneina, kaulassa pidettävinä maalattuina kivikoruina, suomalaisesta katajasta tehtyinä voiveitsinä ja tuohiropposina. ”Kukka-arpa” on aina luonnonmateriaaleista ladyjen omin käsin tekemä. Monimuotoisuudestaan huolimatta ”kukka-arvat” ovat vuodesta toiseen säilyttäneet suosionsa tuottaen merkittävät varat jaettaviksi moniin tarkoituksiin.

Ladyjen ensimmäiseksi mittavaksi kohteeksi nousi Malagan lastenkodin auttaminen. Lakanatalkoiden tulos oli 43 lakanaa ja 62 tyynyliinaa. Lastenkotia avustettiin myöhemmin myös yhdessä klubiveljien kanssa rahallisesti tapahtuneen remontin toteuttamisessa. Vuosituhannen vaihteessa ladyt hankkivat kummilapsen Guatemalasta vastaten hänen koulutuksestaan ja ylläpidostaan neljän vuoden ajan.

Ladyjen aktiviteettivaroja on lahjoitettu heidän itsensä ehdottamiin kohteisiin. Ensin oli edellä kerrottu Malagan lastenkoti. Sitten lahjoituskohteina ovat olleet suomalainen peruskoulu, viikonloppuisin toimiva Suomi-koulu, Aurinkorannikon ev.lut. seurakunta ja jo muutamana vuonna syöpäsairaiden terminaalihoitokoti Cudeca, jonne on lahjoitettu huomattavat summat. Myös kehitysvammaisten koulua on autettu. Lisäksi on muita yksittäisiä kohteita.

Ladytoiminnan perustajajäsenen Granrothin mielestä varojen ohjaaminen heidän ehdottamiinsa kohteisiin on Ladytoiminnan kynnyskysymys. Me pidämme kiinni tuosta periaatteesta. Ladyjen pitää saada tuntea, ettei aktiviteeteilla vain kerätä varoja, vaan jakamalla niitä itse esittämiimme kohteisiin, ladyjen motivaatio säilyy. Näin tunnemme voivamme vaikuttaa koko klubin kannalta yhteisiin asioihin.

Kun täällä Aurinkorannikolla on aikaa, ladytoiminta on mainiota ja tuloksia tuottavaa ajankäyttöä. Se antaa paljon, tuo ystäviä ja tuottaa hyvää mieltä, kun voi jakaa rahaa kohteisiin, jotka tarvitsevat apua. Eräs sellainen on Suomi-koulu, niin sanottu lauantaikoulu. Sinne on ollut ihana viedä rahaa, jota koulussa tarvitaan. Moni suomalainen lapsi saa hyötyä, kun koulu on pystynyt hankkimaan kipeästi tarvittavia kirjoja, muun muassa kotiperuskoulua koskevaa.

Kun oli materiaalin puutetta, oli tekemisen puutetta. Nyt Espanjan suomalaiset lapset pystyvät paremmin ylläpitämään suomen kielen taitoaan, kuten myös espanjalaiset lapset, joiden vanhemmista toinen on suomalainen. Suomalaisen opetusmateriaalin avulla lapset pystyvät oppimaan ja kehittämään taitojaan suomen kielessä.

Meillä on klubissa hyvä ja aikaansaava ladyjoukko. Perustajajäsen Regina Joenranta sanoo monivuotisen ladytoiminnan parissa tekemänsä työn antavan hyvän mielen. Puheenjohtajana ja sihteerinäkin toiminut Kasi Heikkinen muistuttaa, ettei pelkkä rahan kerääminen avustus-toimintaan saisi muodostua pääasiaksi, vaan myös muunlaista ladytoimintaa tarvitaan.

Suomessa asuva klubin ladytoimintaan satunnaisesti osallistuva Sointu Peltola pitää klubiveljien ja ladyjen yhteistoimintaa hyvänä. Veljet luovat edellytykset järjestämällä eri tilaisuuksia ja ladyt keräävät rahaa mm. arpojen myynnillä.

Klubin ladyjen toiminta käynnistyi epävirallisissa merkeissä hyvin pian klubin 21. marraskuuta 1992 tapahtuneen klubin perustamisasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin ladyt tapasivat Seija Tuiskun kotona Torremolinosissa. Hänen lisäkseen tapaamiseen osallistuivat Regina Joenranta, Sinikka Kuusisto, Hilkka Mattinen, Pia Granroth ja Mirkka Heiniö.

Tästä sai ladyjen parissa tarpeellisena pidetty ladytoiminta alkunsa. Pöytäkirjoja ei alkuun pidetty. Ladyjen virallisen toiminnan voidaan katsoa alkaneen vuoden 1995 toukokuussa. Ladyt kokoontuivat säännöllisesti vuoden 1993 kevään ja syksyn sekä seuraavan vuoden aikana Regina Joenrannan kotona. Alkuvuosien painopisteenä olivat ahkerien kätten työn tulokset, muuttuakseen tulevina vuosina mittaviksi peseta-, sittemmin europohjaisiksi arpojen myynnillä ja muulla toiminnalla saaduiksi varoiksi. Ne käytettiin eri avustuskohteisiin.

Klubin pääaktiviteetista, vuosittain edelleen järjestettävästä Gala Primavera-kevättanssiaisissa ladyjen myymästä ”kukka-arvasta” tuli eräs tuottavimmista myyntikohteista. Sitaatit sen osalta ovat paikallaan, koska arpa on jatkuva ladyjen ideoinnin ja tuotekehittelyn kohde. Se on toteutunut milloin kangastulppaaneina, kaulassa pidettävinä maalattuina kivikoruina, suomalaisesta katajasta tehtyinä voiveitsinä ja tuohiropposina. ”Kukka-arpa” on aina luonnonmateriaaleista ladyjen omin käsin tekemä. Monimuotoisuudestaan huolimatta ”kukka-arvat” ovat vuodesta toiseen säilyttäneet suosionsa tuottaen merkittävät varat jaettaviksi moniin tarkoituksiin.

Ladyjen ensimmäiseksi mittavaksi kohteeksi nousi Malagan lastenkodin auttaminen. Lakanatalkoiden tulos oli 43 lakanaa ja 62 tyynyliinaa. Lastenkotia avustettiin myöhemmin myös yhdessä klubiveljien kanssa rahallisesti tapahtuneen remontin toteuttamisessa. Vuosituhannen vaihteessa ladyt hankkivat kummilapsen Guatemalasta vastaten hänen koulutuksestaan ja ylläpidostaan neljän vuoden ajan.

Ladyjen aktiviteettivaroja on lahjoitettu heidän itsensä ehdottamiin kohteisiin. Ensin oli edellä kerrottu Malagan lastenkoti. Sitten lahjoituskohteina ovat olleet suomalainen peruskoulu, viikonloppuisin toimiva Suomi-koulu, Aurinkorannikon ev.lut. seurakunta ja jo muutamana vuonna syöpäsairaiden terminaalihoitokoti Cudeca, jonne on lahjoitettu huomattavat summat. Myös kehitysvammaisten koulua on autettu. Lisäksi on muita yksittäisiä kohteita.

Ladytoiminnan perustajajäsenen Granrothin mielestä varojen ohjaaminen heidän ehdottamiinsa kohteisiin on Ladytoiminnan kynnyskysymys. Me pidämme kiinni tuosta periaatteesta. Ladyjen pitää saada tuntea, ettei aktiviteeteilla vain kerätä varoja, vaan jakamalla niitä itse esittämiimme kohteisiin, ladyjen motivaatio säilyy. Näin tunnemme voivamme vaikuttaa koko klubin kannalta yhteisiin asioihin.

Kun täällä Aurinkorannikolla on aikaa, ladytoiminta on mainiota ja tuloksia tuottavaa ajankäyttöä. Se antaa paljon, tuo ystäviä ja tuottaa hyvää mieltä, kun voi jakaa rahaa kohteisiin, jotka tarvitsevat apua. Eräs sellainen on Suomi-koulu, niin sanottu lauantaikoulu. Sinne on ollut ihana viedä rahaa, jota koulussa tarvitaan. Moni suomalainen lapsi saa hyötyä, kun koulu on pystynyt hankkimaan kipeästi tarvittavia kirjoja, muun muassa kotiperuskoulua koskevaa.

Kun oli materiaalin puutetta, oli tekemisen puutetta. Nyt Espanjan suomalaiset lapset pystyvät paremmin ylläpitämään suomen kielen taitoaan, kuten myös espanjalaiset lapset, joiden vanhemmista toinen on suomalainen. Suomalaisen opetusmateriaalin avulla lapset pystyvät oppimaan ja kehittämään taitojaan suomen kielessä.

Meillä on klubissa hyvä ja aikaansaava ladyjoukko. Perustajajäsen Regina Joenranta sanoo monivuotisen ladytoiminnan parissa tekemänsä työn antavan hyvän mielen. Puheenjohtajana ja sihteerinäkin toiminut Kasi Heikkinen muistuttaa, ettei pelkkä rahan kerääminen avustus-toimintaan saisi muodostua pääasiaksi, vaan myös muunlaista ladytoimintaa tarvitaan.

Suomessa asuva klubin ladytoimintaan satunnaisesti osallistuva Sointu Peltola pitää klubiveljien ja ladyjen yhteistoimintaa hyvänä. Veljet luovat edellytykset järjestämällä eri tilaisuuksia ja ladyt keräävät rahaa mm. arpojen myynnillä.