Skyddsåtgärder

Vi vill undvika spridning av pandemin och organiserar konserterna så att alla deltagare kan känna sig trygga .

Kom inte till konserten om du har feber, influensa eller symptom som kan bero på covid19.

Vid entrén kommer Vithas personal att kontrollera febern på alla konsertgäster.

I fall du är förhindrad att delta i evenemanget pga sjukdom, kan du lösa in ​​din biljett på samma ställe där du köpte den senast den 12 november.

Vi följer alla officiella restriktioner som gäller vid evenemangets datum. Eftersom situationen ständigt lever ber vi dig kontrollera den aktuella informationen på vår webbplats
www.aurinkorannikonleijonat.com

Utöver detta har vi vidtagit följande åtgärder:

Luftkonditioneringen i España-salen maximeras för att säkerställa tillräcklig ventilation så vi ber dig klä dig därefter.

Mellan konserterna töms salen och ventileras så effektivt som möjligt.

Sittplatserna/stolarna är inte numrerade.

Du kan fritt välja stolsrad men vi kommer att dirigera så att raderna fylls från mitten och ut mot sidorna. Detta för att undvika onödig rörelse.

Vissa sittplatser har reserverats för arrangörerna. Reserverade platser finns även för Hjärtföreningens medlemmar, som har med sig en defibrillator.

Dörrarna till España-salen öppnas cirka 20 minuter innan konserten börjar.

Pga pandemin är det inte tillåtet att i förväg reservera sittplatser med klädesplagg eller liknande.

Enligt gällande restriktioner är det fortfarande obligatoriskt att använda mask inomhus!

Vi rekommenderar FFP2 -mask som skall täcka både mun och näsa under hela konserten.

Sinua saattaa kiinnostaa myös